گواهینامه ها

آلمان
کسب تاییدیه از درماتست آلمان
GMPمخفف ( Good Manufacturing Practices) و به معنای روشهای خوب ساخت می باشد که از جمله استاندارد های پیش نیاز در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن محسوب می گردد. لابراتوار رزآرا آسیا در سال 2016 موفق به دریافت این گواهینامه معتبر بین المللی شد.
آلمان
استرالیا
کسب گواهینامه ISO 9001
استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. لابراتوار رزآرا آسیا در سال 2015 موفق به دریافت این گواهینامه معتبر بین المللی شد.
استرالیا
استرالیا
کسب گواهینامه GMP
GMPمخفف ( Good Manufacturing Practices) و به معنای روشهای خوب ساخت می باشد که از جمله استاندارد های پیش نیاز در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن محسوب می گردد. لابراتوار رزآرا آسیا در سال 2016 موفق به دریافت این گواهینامه معتبر بین المللی شد.
استرالیا
اروپا
کسب گواهینامه CE
علامت CE انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد . محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود ، می تواند در تمامی کشورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا ( بجز کشورهای سوییس و لیختن اشتاین ) بدون محدودیت برای فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهای اروپایی را پیدا می نماید علامت CE تطابق محصول با الگوها و دستورالعمل های تعریف شده در این اتحادیه را نشان می دهد .
اروپا