اخبار

نمایشگاه بین المللی مواد شوینده ، پاک کننده بهداشتی ، سلولزی تبریز

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی

مواد شوینده ، پاک کننده بهداشتی ، سلولزی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

 

5 تا 8 مرداد ماه 1395

سالن پروین اعتصامی

غرفه 232

مدیر سایت

Author مدیر سایت

More posts by مدیر سایت

Leave a Reply