اخبار

نمایشگاه تخصصی محصولات بهداشتی اصفهان

ششمین نمایشگاه تخصصی

محصولات بهداشتی ، شوینده ، پاک کننده سلولزی

نمایشگاه بین المللی اصفهان


زمان برگزاری 2 تا 5 شهریورماه 1395

ساعات بازدید 16 تا 22

سالن نقش جهان غرفه 328

مدیر سایت

Author مدیر سایت

More posts by مدیر سایت

Leave a Reply