اخبار

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده و پاک کننده و ماشین آلات وابسته

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

5 تا 8 اردیبهشت ماه 1395

سالن 10 – 11

غرفه 13 – 14

مدیر سایت

Author مدیر سایت

More posts by مدیر سایت

Leave a Reply