اخبار

اطلاعیه فوت جناب آقای مهندس بهرام جوادپور

درگذشت نابهنگام  مهندس بهرام جوادپور ما را بسیار اندوهگین ساخت. تنها می توانیم از خداوند برای عزیزان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب كنیم. و همچنین رفع درجات آن بزرگوار در بهشت أعلا و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانیم.

Author مدیر سایت

More posts by مدیر سایت

Leave a Reply